ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 9. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:36
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:31
שקיעת החמה (שקיעה):
19:58
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:09 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):