ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון י. אב ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:35
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:33
שקיעת החמה (שקיעה):
20:00
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:23 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום תשעה באב (נדחה)
היסטוריה יהודית

האש ששילחו הרומאים בבית-המקדש בתשעה באב בצהריים, המשיכה לבעור עד לי' אב. לפיכך, מנהגי אבילות רבים נמשכים גם ביום זה. (ראה "הלכות ומנהגים" של יום זה).

פיצוץ קטלני של מחבלים בבנין הקהילה היהודית של בואנוס איירס, ארגנטינה, גבה 86 קרבנות בנפש ולמעלה מ-300 פצועים.

כחלק מתכנית אותה כינתה ממשלת ישראל בשם "תכנית ההינתקות", גורשו למעלה מ8500 תושבי עזה וצפון השומרון מבתיהם.

י' אב היה התאריך האחרון להתפנות מרצון. יומיים לאחר-מכן, החלו עשרות אלפי חיילים ושוטרים לפנות בכוח את המתיישבים. הפינוי מחבל עזה הסתיים בי"ז באב, ומצפון השומרון יום לאחר-מכן. לאחר שהחריב מאות בתים ובנינים, התפנה אף צה"ל מאיזורים אלו בח' באלול. בתי העלמין פונו אף הם; רק בתי הכנסיות נותרו על תילם.

תקותה של הממשלה כי ה"הינתקות" תפתח ערוצי תקשורת חדשים עם הפלסטינים התגלתה כטעות מרה. זמן קצר לאחר שיצאו חיילי צה"ל מאיזורי ההתנחלויות, בזז והחריב המון פלסטיני צוהל את בתי-הכנסיות. ההתנחלויות הנטושות הפכו מעוזים להתקפות קאסם חוזרות ונשנות על ישראל, על שדרות ועל ישובים באיזור עוטף עזה.

הלכות ומנהגים

בשל קדושת השבת, צום תשעה באב נדחה ליום זה, י אב. אנו נוהגים מנהגי אבילות על המאורעות הטראגיים שאירעו אמש, ובראשם חורבן בית המקדש (ראה מדור "היום בהיסטוריה היהודית" של יום ט אב). הפעולות הבאות אסורות: אכילה ושתיה, רחיצה (מקלחת וכדומה), לבישת נעלי עור וקיום יחסי אישות. פעולות אלו אסורות מתחילת הצום ועד לסופו – משקיעת החמה עד לצאת הכוכבים.

מנהג נוסף הוא לשבת על כסא נמוך או על הרצפה, כאבלים, וכן ללמוד תורה רק בענינים הקשורים לאבל ולחורבן. מנהגים אלו נוהגים עד חצות היום.

מניחים תפילין רק לקראת תפילת המנחה.