ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 7. אוגוסט 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:35
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:33
שקיעת החמה (שקיעה):
20:12
צאת השבת:
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:21 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתאריך זה, רבי שניאור זלמן מליאדי – מייסד חסידות חב"ד – שסייע ותמך בצאר הרוסי במלחמתו נגד נפוליאון – נמלט מעירו מחשש הצרפתים המתקדמים לתוך רוסיה הלבנה. לאחר חמשה חודשים הוא הגיע לכפר פיענא, הבריחה החפוזה והחורף הרוסי הקשה הפיל אותו למשכב. הוא נפטר בכ"ד בטבת.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש אלול, שיחול בימי ראשון ושני בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית