הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ז אב ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:35
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:11
הדלקת נרות:
19:33
שקיעת החמה (שקיעה):
19:59
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):