ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 7. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:34
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:33
שקיעת החמה (שקיעה):
20:00
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
68:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נדפס לראשונה ספר ה"זוהר", ספר היסוד של הקבלה שחובר על-ידי תנא רבי שמעון בר יוחאי.

רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי מליובאוויטש, נפטר ביום זה בגלות עיר אלמא-אטא, קזחסטן. הוא נעצר על-ידי אנשי סטאלין על עבודתו בהפצת יהדות, ועל עמידתו הנחושה על עקרונות הדת כרבה הראשי של העיר יקטרינוסלב (כיום דנייפרופטרובסק).