ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 5. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:33
עלות השחר (עלות השחר):
05:10
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:58
זריחה (הנץ החמה):
09:20
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:35
שקיעת החמה (שקיעה):
20:14
צאת השבת:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
68:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

המון ערבי מוסת טבח באכזריות 67 יהודים – גברים, נשים וטף. הפורעים סבבו ברחובות העיר במשך שלושה ימים רצופים בקריאות "טבחו ביהודים". ניצולי הטבח נמלטו לירושלים. בכך באה אל קיצה תקופה של עשרות שנים בה התקיימה קהילה יהודית בחברון. היהודים לא שבו לחברון עד לאחר מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז (1967).