ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ז. אב ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:32
עלות השחר (עלות השחר):
05:10
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:58
זריחה (הנץ החמה):
09:20
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:14
הדלקת נרות:
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
68:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):