ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ד. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:56
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:28
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:50
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:07
שקיעת החמה (שקיעה):
19:32
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
64:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים י-יא-יב בתהילים.