קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי ג. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:08
שקיעת החמה (שקיעה):
19:33
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
65:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב אברהם יצחק קוק הפך לרב הראשי האשכנזי הראשון לישראל לאחר תחילת המנדט הבריטי בשנת 1920. הוא היה מקובל ואבי התנועה הציונית-דתית, ונפטר ביום זה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ז-ח-ט בתהילים.