ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 30. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:08
שקיעת החמה (שקיעה):
19:33
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
65:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב אברהם יצחק קוק הפך לרב הראשי האשכנזי הראשון לישראל לאחר תחילת המנדט הבריטי בשנת 1920. הוא היה מקובל ואבי התנועה הציונית-דתית, ונפטר ביום זה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ז-ח-ט בתהילים.