ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 3. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:31
עלות השחר (עלות השחר):
05:09
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:57
זריחה (הנץ החמה):
09:20
סוף זמן קריאת שמע:
10:29
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:15
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
68:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):