ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 29. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:09
שקיעת החמה (שקיעה):
19:35
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
65:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה הושלמה הדפסת הספר 'שולחן ערוך', ספר ההלכה לחיי היומיום שחובר על-ידי רבי יוסף קארו.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ד-ה-ו בתהילים.