הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 29 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:09
שקיעת החמה (שקיעה):
19:46
צאת השבת:
00:41
חצות הלילה (הלילה):
65:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שאולץ לעזוב את ארץ מולדתו, ספרד (ראה "היום בהיסטוריה היהודית" של יב אב), הגיע רבי משה בן נחמן הידוע בכינויו הרמב"ן לירושלים וחידש שם את הישוב היהודי. בית-הכנסת שהקים שוחזר לאחר מלחמת ששת הימים והוא פעיל עד היום הזה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים כה-כו-כז בתהילים.