הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 28 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:48
הדלקת נרות:
19:10
שקיעת החמה (שקיעה):
19:35
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
65:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):