ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 28. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:53
עלות השחר (עלות השחר):
05:28
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:13
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:53
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:11
שקיעת החמה (שקיעה):
19:36
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
65:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת 1522, החל רבי יוסף קארו לכתוב את חיבורו ה'בית יוסף', פירוש לספר ההלכה של רבינו יעקב בן אשר, "ארבע טורים". הוא החל בכתיבת החיבור בתורכיה, המשיך במשך 20 השנים הבאות במהלכם הוא עבר להתגורר בצפת. הוא סיים את עבודתו בי"א באלול. רק 10 שנים לאחר-מכן, פירושו יצא לאור.

ביום זה נישאו רבי שלום דובער שניאורסאהן, שהפך לימים לאדמו"ר החמישי של חב"ד-ליובאוויטש, והרבנית שטערנא שרה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים לא-לב-לג בתהילים.