ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 26. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:52
עלות השחר (עלות השחר):
05:27
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:12
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:51
הדלקת נרות:
19:13
שקיעת החמה (שקיעה):
19:38
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
65:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתאריך זה, רבי שניאור זלמן מליאדי – מייסד חסידות חב"ד – שסייע ותמך בצאר הרוסי במלחמתו נגד נפוליאון – נמלט מעירו מחשש הצרפתים המתקדמים לתוך רוסיה הלבנה. לאחר חמשה חודשים הוא הגיע לכפר פיענא, הבריחה החפוזה והחורף הרוסי הקשה הפיל אותו למשכב. הוא נפטר בכ"ד בטבת.