הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 26 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:52
עלות השחר (עלות השחר):
05:27
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:13
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:12
שקיעת החמה (שקיעה):
19:38
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
65:34 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים טז-יז-יח בתהילים.