הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 24 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:50
עלות השחר (עלות השחר):
05:26
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:56
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:15
שקיעת החמה (שקיעה):
19:40
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
65:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים י-יא-יב בתהילים.