הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 22 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:49
עלות השחר (עלות השחר):
05:24
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:10
זריחה (הנץ החמה):
09:24
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:58
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:17
שקיעת החמה (שקיעה):
19:55
צאת השבת:
00:43
חצות הלילה (הלילה):
66:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה הושלמה הדפסת הספר 'שולחן ערוך', ספר ההלכה לחיי היומיום שחובר על-ידי רבי יוסף קארו.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ד-ה-ו בתהילים.