ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני כ״ד. אב ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:30
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:57
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:15
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:37
שקיעת החמה (שקיעה):
20:04
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר נצחון החשמונאים, הם ביטלו את בתי-המשפט ששפטו על-פי חוקי יוון, ושבו לשפוט על פי חוקי התורה. תאריך זה צויין על-ידם כיום טוב.