ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי כ״א. אב ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:45
עלות השחר (עלות השחר):
05:21
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:07
זריחה (הנץ החמה):
09:23
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:39
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:22
שקיעת החמה (שקיעה):
19:48
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
66:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):