ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי כ. אב ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:06
זריחה (הנץ החמה):
09:23
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:40
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:23
שקיעת החמה (שקיעה):
19:49
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
66:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נדפס לראשונה ספר ה"זוהר", ספר היסוד של הקבלה שחובר על-ידי תנא רבי שמעון בר יוחאי.

רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי מליובאוויטש, נפטר ביום זה בגלות עיר אלמא-אטא, קזחסטן. הוא נעצר על-ידי אנשי סטאלין על עבודתו בהפצת יהדות, ועל עמידתו הנחושה על עקרונות הדת כרבה הראשי של העיר יקטרינוסלב (כיום דנייפרופטרובסק).