ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 14. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:41
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:26
שקיעת החמה (שקיעה):
19:53
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
67:27 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):