הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי כ״ד אב ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:42
עלות השחר (עלות השחר):
05:18
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:05
זריחה (הנץ החמה):
09:23
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:04
הדלקת נרות:
19:26
שקיעת החמה (שקיעה):
19:52
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
67:21 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר נצחון החשמונאים, הם ביטלו את בתי-המשפט ששפטו על-פי חוקי יוון, ושבו לשפוט על פי חוקי התורה. תאריך זה צויין על-ידם כיום טוב.