ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 13. אוגוסט 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:43
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:07
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:27
שקיעת החמה (שקיעה):
19:54
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
67:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הממשלה הצארית ערכה ועידת רבנים, במטרה לקבוע רפורמות ושינויים מרחיקי לכת בדינים הנוגעים לחיי הקהילה וחיי הדת של היהודים. כאחד ממנהיגי היהודים בדורו, הוזמן ה"צמח צדק" רבי מנחם מענדל לועידה. במהלכה התנהגד בתוקף לכל שינוי שהוא, וכתוצאה מעמידתו האיתנה נאסר 22 (!) פעמים במשך הועידה. ביום זה הוא יצא את העיר לאחר סיום הועידה, ומאמציו נשאו פירות: כל עיקרי הדת נותרו על תילם, ללא כל שינוי.