הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 12 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:43
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:07
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:28
שקיעת החמה (שקיעה):
19:54
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
67:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):