הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי כ״א אב ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:16
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:03
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:29
שקיעת החמה (שקיעה):
19:55
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
67:46 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נפטר רבי חיים סולובייצ'יק, תלמיד חכם מפורסם ומנהיג יהודי מקובל.