ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 10. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:37
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:30
שקיעת החמה (שקיעה):
19:57
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
67:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):