הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 10 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:38
עלות השחר (עלות השחר):
05:15
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:30
שקיעת החמה (שקיעה):
19:56
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
67:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נדפס לראשונה ספר ה"זוהר", ספר היסוד של הקבלה שחובר על-ידי תנא רבי שמעון בר יוחאי.

רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי מליובאוויטש, נפטר ביום זה בגלות עיר אלמא-אטא, קזחסטן. הוא נעצר על-ידי אנשי סטאלין על עבודתו בהפצת יהדות, ועל עמידתו הנחושה על עקרונות הדת כרבה הראשי של העיר יקטרינוסלב (כיום דנייפרופטרובסק).