ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ג. אב ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:29
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:07 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):