ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 9. יולי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:09
עלות השחר (עלות השחר):
04:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:42
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:23
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):