ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 7. יולי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:08
עלות השחר (עלות השחר):
04:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:41
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:22
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:29
הדלקת נרות:
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:29 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה משמיד את עגל הזהב, ועולה שוב להר סיני כדי להתחנן לפני ה' למחול לעם היהודי על חטאיו.