ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ה. תמוז ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:21
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום החמישי לחודש תמוז, יחזקאל הנביא – היחיד שהתנבא בחוץ-לארץ – ראה בנבואה את ה"מרכבה" ואת "חיות הקודש" המסמלות את המימד הרוחני של בריאת העולם.