הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת י״ב תמוז ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:07
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:22
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:33
צאת השבת:
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נולד רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, האדמו"ר השישי מליובאוויטש.

ביום זה התבשר רבי יוסף יצחק על-ידי המשרדים הממשלתיים כי הוא עומד להשתחרר מעיר גלותו, וכי תינתן לו הרשות לשוב לביתו בעיר לנינגרד. בעקבות חג מקומי, המסמכים הרשמיים נמסרו לידו רק למחרת, ביום יג בתמוז.

ימי יב-יג תמוז מצויינים על-ידי חסידי חב"ד בכל מושבותיהם כ"חג הגאולה".

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק החמישי מפרקי אבות.