ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 31. יולי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:28
עלות השחר (עלות השחר):
05:07
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:39
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
צאת השבת:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):