ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי כ״א. אב ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:27
עלות השחר (עלות השחר):
05:06
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
09:18
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:17
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:17
הדלקת נרות:
19:39
שקיעת החמה (שקיעה):
20:07
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):