Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 3 יולי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:21
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:33
צאת השבת:
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

נפטר רבי משה קורדבירו ("הרמ"ק"), מקובל מפורסם שחיבר את הספר פרדס רימונים. הוא נפטר בעיר הקודש צפת.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש אב (המכונה "מנחם אב"), שיחול בשבת הבאה.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק הראשון מפרקי אבות.