ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 3. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:21
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי חנניא בן תרדיון היה אחד מן ה"עשרה הרוגי מלכות" (ראה "היום בהיסטוריה היהודית" של כ"ה בסיוון) ונהרג על קידוש השם ביום זה. כאשר הרומאים גילו כי הוא מלמד תורה למרות האיסור שהטילו, הם כרכו אותו בספרי תורה, הקיפו אותו בזמורות ושילחו את האש. כדי לצער אותו, הם הניחו על ליבו ספוגים רטובים כדי לעכב את מיתתו. תלמידיו שהיו עמו שאלו אותו: "רבי, מה אתה רואה"? והוא השיב להם: "אני רואה גוילין נשרפין, ואותיות פורחות".