ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 3. יולי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:21
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
71:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):