ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 26. יולי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:23
עלות השחר (עלות השחר):
05:02
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:52
זריחה (הנץ החמה):
09:17
סוף זמן קריאת שמע:
10:27
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:43
שקיעת החמה (שקיעה)תחילת הצום:
20:10
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה שבו המרגלים, שנשלחו על-ידי משה ארבעים יום קודם לכן כדי לרגל את הארץ המובטחת, אל מקום חניית ישראל במדבר. בידי המרגלים היו פירות ענק, ולמרות ששבחו את פוריות הארץ, הם הפחידו את העם בסיפורי אימה על ענקים המתגוררים בארץ. לא ניתן לכבוש את הארץ, הטעימו.

ירושלים נמצאת תחת מצור רומאי, ומלחמת אחים פורצת בין מחנות שונות בקרב הנצורים. המלחמה פורצת על רקע השאלה האם ללחום ברומאים או להיכנע להם. קבוצה אלימה במיוחד משלחת אש במחסני המזון בעיר, ובכך גורמת לרעב איום שאורך שלושה שנים, עד לכיבוש העיר בידי הרומאים.

הלכות ומנהגים

צום תשעה באב מתחיל עם שקיעת החמה.

החל מחצות היום נוהגים במנהגי אבילות שונים החלים במהלך הצום. כך, למשל, מותר ללמוד תורה רק בסוגיות העוסקות בחורבן בית-המקדש.

הארוחה האחרונה לפני הצום נקראת "סעודה מפסקת". בסעודה זו אוכלים מאכל מבושל אחד בלבד. המנהג הוא לאכול ביצה קשה טבולה באפר.

לאחר תפילת ערבית, קוראים בבית-הכנסת את "מגילת איכה".

(דינים נוספים של צום תשעה באב מופיעים במדור "הלכות ומנהגים" של מחר).