ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון י״ח. תמוז ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:16
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
04:56
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:25
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:47
שקיעת החמה (שקיעה):
20:15
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום שבעה-עשר בתמוז
היסטוריה יהודית

משה משמיד את עגל הזהב, ועולה שוב להר סיני כדי להתחנן לפני ה' למחול לעם היהודי על חטאיו.

הלכות ומנהגים

י"ז בתמוז הוא יום צום, באבל על חומות ירושלים שנפרצו ומאורעות עצובים נוספים שאירעו ביום זה (ראה "היום בהיסטוריה היהודית"). השנה י"ז בתמוז חל בשבת ולפיכך הצום נדחה ליום המחרת. יום זה מנוצל להוספה במעשים טובים, כדי לתקן את הסיבות שהביאו לאירועים אלו.

במהלך הצום – מעלות השחר ועד צאת הכוכבים – לא אוכלים ולא שותים. כמו-כן בשעת התפילה מוסיפים קטעים מיוחדים ("סליחות") וכן קוראים בתורה מענין היום.