ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 16. יולי 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:15
עלות השחר (עלות השחר):
04:55
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:25
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:29
צאת השבת:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בעקבות חמשה אירועים טראגיים שאירעו ביום זה, יום י"ז בתמוז נקבע ליום צום.

המאורע הראשון אירע בשנת ב'תמח לבריאת העולם, ארבעים יום לאחר מתן-תורה. משה ירד מן ההר ובידו שתי לוחות הברית. כשראה את ישראל עובדים לעגל הזהב, הוא השליך מידו את הלוחות והם נשברו.

הקרבת הקרבן היומי ("תמיד") בבית-המקדש הופסקה, שלושה שבועות לפני שבית המקדש חרב על-ידי הבבלים.

שלושה אירועים עצובים נוספים אירעו ביום זה, וכולם אירעו באותה שנה:

- חומות ירושלים נפרצו על-ידי הרומאים.

- אפוסטמוס, קצין רומאי, שרף את התורה,

- והציב צלם בבית המקדש.

הלחימה בירושלים נמשכה שלושה שבועות נוספים, עד ליום תשעה באב אז הוצת בית המקדש ועלה בלהבות.

הלכות ומנהגים

י"ז בתמוז הוא יום צום, באבל על חומות ירושלים שנפרצו ומאורעות עצובים נוספים שאירעו ביום זה (ראה "היום בהיסטוריה היהודית"). השנה, מכיוון שי"ז בתמוז חל בשבת, הצום נדחה למחרת - יום ראשון.

התקופה שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה באב, מכונה בשם "שלושת השבועות" בהם מתאבלים על חורבן ירושלים וחורבן בית-המקדש.

בתקופה זו אין מקיימים חתונות או אירועי שמחה אחרים, אין מסתפרים, ועינוגים שונים אסורים לגמרי או באופן חלקי (לרשימה מדוייקת ולפרטים נוספים אנא פנה אל הרב המקומי, או אל הספר "שולחן ערוך").

הרבי מליובאוויטש קרא לנצל ימים אלו כדי להוסיף בנתינת צדקה ובלימוד תורה (על יסוד הפסוק "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה" (ישעיה א, כז), ובמיוחד בלימוד הלכות הקשורות לבנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו.

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק השישי מפרקי אבות.