קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 15. יולי 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:14
עלות השחר (עלות השחר):
04:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:45
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:24
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:26
הדלקת נרות:
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:16
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
70:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת ב'תמח לבריאת העולם, היה יום ט"ז תמוז יום הארבעים מאז שעלה משה אל ההר. בני-ישראל האמינו – בחישוב מוטעה – כי הוא ירד מן ההר בו ביום (למעשה הוא ירד למחרת). כשראו שמשה בושש לבוא, תבעו בני-ישראל מאהרן לעשות להם אלוקים אשר "ילכו לפניהם". חור (אחיינו של משה, בנם של מרים וכלב) ניסה למחות בהם אך נהרג על-ידי ההמון. אהרן עשה עגל עשוי זהב.