ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 11. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:43
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:23
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום החמישי לחודש תמוז, יחזקאל הנביא – היחיד שהתנבא בחוץ-לארץ – ראה בנבואה את ה"מרכבה" ואת "חיות הקודש" המסמלות את המימד הרוחני של בריאת העולם.