ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ד. תמוז ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:43
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:23
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נפטר רבינו יעקב בן מאיר, הידוע בשם "רבינו תם". הוא היה נכדו של רש"י וממחברי התוספות, פירושו לתלמוד כמו בית-הדין שייסד, התקבלו בקרב כלל ישראל.

רבי מאיר בן ברוך ("המהר"ם") מרוטנברג היה הסמכות ההלכתית הגבוהה עבור יהודי גרמניה. השלטונות אסרו אותו בבית הכלא באלזס בעקבות הלשנה, והסכימו לשחרר אותו תמורת כופר – סכום עצום. הכסף גוייס, אך רבי מאיר סירב להשתחרר בשל פסיקה תלמודית האוסרת לשחרר שבויים בכסף רב, מחשש שהדבר יעודד חטיפות נוספות למטרות סחיטה. שבע שנים ישב המהר"ם בכלא, שם גם נפטר.