הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 10 יולי 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:43
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:23
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:28
הדלקת נרות:
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה משמיד את עגל הזהב, ועולה שוב להר סיני כדי להתחנן לפני ה' למחול לעם היהודי על חטאיו.