ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 10. יולי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:10
עלות השחר (עלות השחר):
04:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:23
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

המקובל המפורסם רבי אליהו בן משה לואנץ, המכונה בשם "רבי אליהו בעל שם" מוורמיזא, גרמניה, נפטר ביום זה בשנת ה'גצ"ו לבריאת העולם. הוא היה נכדו של השתדלן המפורסם רבי יוסלמן רוזהיים, ומחבר ספר מכלל יופי.