ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ט. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:51
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:21
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:46
שקיעת החמה (שקיעה):
20:14
לילה (צאת הכוכבים):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
71:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):