קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ה סיון ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:02
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:44
שקיעת החמה (שקיעה):
20:27
צאת השבת:
00:39
חצות הלילה (הלילה):
71:29 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

נציגי מצרים הופיעו בפני המלך אלכסנדר מוקדון, ותבעו שהיהודים ישלמו להם את הכסף והזהב שלקחו עמם ביציאת מצרים. בהסכמת החכמים ניגש גביהא בן פסיסא למשפט כנציג היהודים.

מנין לכם שהיהודים לקחו עמם כסף וזהב? הקשה פסיסא, והמצרים השיבו בגאון "כתוב בתורה"!. אם כך, אמר להם גביהא, באותה תורה נכתב שהיהודים היו עבדים במשך 210 שנים ולא קיבלו שכר על-כך. כעת יהיה עליכם לשלם לנו על שכר עבודתנו. המצרים המבוהלים הבחינו כי יהיה עליהם לשלם סכום עתק, ונמלטו מבלי לשוב.

בזמן התלמוד היו מציינים יום זה כיום שמחה.

בין מיליוני היהודים שנהרגו באכזריות בזמן השלטון הרומאי היו "עשרה הרוגי מלכות", צדיקים ומנהיגים מפורסמים שנרצחו, ומוזכרים מידי שנה בתפילה מיוחדת הנאמרת ביום כיפור. שלושה מהם - רבי שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע ורבי חנינה סגן הכוהנים - נרצחו בכ"ה בסיון.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש תמוז, שיחול בימי חמישי ושישי בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק השלישי מפרקי אבות.