הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 27 יוני 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:03
עלות השחר (עלות השחר):
04:45
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:37
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:20
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:34
צאת השבת:
00:44
חצות הלילה (הלילה):
71:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום החמישי לחודש תמוז, יחזקאל הנביא – היחיד שהתנבא בחוץ-לארץ – ראה בנבואה את ה"מרכבה" ואת "חיות הקודש" המסמלות את המימד הרוחני של בריאת העולם.