ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי כ. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:03
עלות השחר (עלות השחר):
04:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:37
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:20
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
71:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בכ' בסיוון נשרפו למוות עשרות יהודים בעיר בלואה שבצרפת בשל עלילת דם - הראשונה בצרפת - על-פיה היהודים השתמשו בדם נוצרי להכנת מצות לפסח.